BSK d.o.o. Obrenovac - Vizija i misija

 

Težimo da na inovativan i ekonomičan način kontinuirano stvaramo vrednost za korisnike naših proizvoda i usluga, kao i za naše poslovne partenere.

Naš najveći kapital, kao inovativnog preduzeća, su stručni kadrovi koji su posvećeni ostvarenju poslovnih ciljeva. Nagrada zaposlenima u vidu visine plate, benefita i napredovanja u karijeri u potpunosti reflektuje njihov doprinos uspehu preduzeća.

Društveno odgovorno smo preduzeće koje poštuje osnovne principe i načela sredine u kojoj posluje. Imamo dugoročan i strateški nastup prema našem poslovnom okruženju, podstićući uzajamno poštovanje poslovnih interesa i zalažemo se za kombinaciju u kojoj svi dobijaju (Win Win kombinacija).

 

Tržištu nudimo inovativne prizvode i usluge koji predstavljaju tehničko-tehnološku alternativu postojećim rešenjima na tržištu. U svom poslovanju polazimo od potreba tržišta za novim rešenjima. Naše tržište je globalno, a polazište lokalno.

Konkurentske prednosti našeg preduzeća se zasnivaju na znanjima iz oblasti hidrodinamike (kretanja vazduha i vode) i sposobnosti primene tih znanja u rešavanju konkretnih poslovnih problema.