O nama

Dobro došli u BSK d.o.o. Obrenovac.

Preduzeće BSK d.o.o. Obrenovac je razvojno-proizvodni centar koji se od 2003. godine bavi istraživanjem, razvojem, projektovanjem, proizvodnjom i prodajom inovativnih proizvoda zasnovanih na tehnologijama iz oblasti hidrodinamike (kretanja vazduha i vode).

Tržištu nudimo inovativne prizvode i usluge koji predstavljaju tehničko-tehnološku alternativu postojećim rešenjima na tržištu. U svom poslovanju polazimo od potreba tržišta za novim rešenjima. Naše tržište je globalno, a polazište lokalno.

Vesti